Tag Archive: ca nhiễm

Kết quả xét nghiệm của 193 người liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 251

Hơn 700 người được xác định có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 251 tại Hà Nam, trong...

???̃? ???̂́? ???́?? ???̛́? ???̣̂? ??̣? ???̀?? ??̛ ??̣̂? ????? ??̛?̛?? ???☀️

  ❌⭕️❌“Hãy giữ tiền, cố sống sót qua giai đoạn dịch Covi này”⁉️ Nếu ai đó đã từng khuyên bạn...