Tag Archive: dịch bệnh

Kết quả xét nghiệm của 193 người liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 251

Hơn 700 người được xác định có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 251 tại Hà Nam, trong...

Tìm ra “điểm yếu chí mạng” của virus SARS-CoV-2, hứa hẹn đẩy nhanh chế tạo vaccine

Một nghiên cứu mới cho biết virus SARS-CoV-2 chỉ có khả năng “đánh rồi chạy” và không được bảo vệ...

???̃? ???̂́? ???́?? ???̛́? ???̣̂? ??̣? ???̀?? ??̛ ??̣̂? ????? ??̛?̛?? ???☀️

  ❌⭕️❌“Hãy giữ tiền, cố sống sót qua giai đoạn dịch Covi này”⁉️ Nếu ai đó đã từng khuyên bạn...