Tag Archive: định cư úc

Sinh viên quốc tế được ở lại ÚC đến 4 năm sau tốt nghiệp ở vùng nông thôn

Chính phủ đã sửa đổi số lượng di dân cho vùng nông thôn thành 25,000 chỗ. Ngoài ra, việc Perth...