Visa 188E – Dành cho các bạn trẻ tài năng dự định khởi nghiệp tại Úc

Visa 188E được giới thiệu vào tháng 9 năm 2017 là visa dành cho các bạn doanh nhân trẻ muốn khời nghiệp phát triển ý tưởng và thuyết phục được Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào ý tưởng của mình.

1. Visa 188E là gì?

Visa dạng doanh nhân đầu tư Úc có hai chương trình: chương trình tạm trú (188) và chương trinh thường trú (132). Chương trinh tạm trú có năm nhánh: A, B, C, D, E. Và sau khi các bạn đạt một số tiêu chuẩn của chính phủ thì có thể đổi Visa tạm trú 188 thành Visa thường trú 888.

Visa 188E - Dành cho các bạn trẻ tài năng dự định khởi nghiệp tại Úc

Visa 188E là một dạng Visa mới, được giới thiệu năm 2017 để ủng hộ và kêu gọi những doanh nhân trẻ CHƯA CÓ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP (không yêu cầu kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp) phát triển những ý tưởng kinh doanh tại Úc đồng thời kêu gọi được Quỹ đầu tư mạo hiểm cấp vốn cho dự án của mình.

2. Điều kiện để xin visa 188E

  • Có tiếng Anh 6.0 IELTS cho mỗi kĩ năng;
  • Cam kết hoặc đề xuất thực hiện một hoạt động kinh doanh khởi nghiệp theo quy định tại Úc và có ý định nghiêm túc hiện thực hóa hoạt động này.
  • Các ý tưởng kinh doanh KHÔNG ĐƯỢC PHÉP liên quan đến các lĩnh vực sau:

✓ Mua bán bất động sản nhà ở;

✓ Cung cấp dịch vụ cho thuê lao động;

✓ Mua lại một doanh nghiệp có sẵn hoặc chuyển nhượng thương hiệu tại Úc.

  • Đương đơn phải có 1 hoặc nhiều thỏa thuận đầu tư tài chính tổng cộng tối thiểu 200.000 AUD từ các tổ chức hợp lệ do chính phủ quy định.
  • Theo thỏa thuận trên, ít nhất 10% khoản tài trợ phải được chuyển cho nhà khởi nghiệp trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Úc.
  • Đương đơn đang nắm giữ tối thiểu 30% cổ phần của doanh nghiệp khởi nghiệp khi thỏa thuận được ký.
  • Đương đơn có một kế hoạch kinh doanh cho công ty khởi nghiệp của mình, trong đó ghi rõ làm thế nào ý tưởng sáng tạo của quý vị có thể thương mại hóa một sản phẩm/dịch vụ tại Úc hoặc phát triển một doanh nghiệp/công ty tại Úc.

3. Điều kiện để được xét thường trú visa 888

Để được quyền nộp hồ sơ thường trú (subclass 888), người giữ visa 188E phải giữ visa này trong ít nhất 4 năm liên tục, và cư trú tại Úc ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn. Ngoài ra, phải chứng minh được sự thành công của hoạt động kinh doanh khởi nghiệp của mình trong thời gian ở Úc.

Tìm hiểu thêm các diện visa 188 khác tại đây:

https://vietworld.vn/visa-188b-nhu%cc%83ng-dieu-can-biet-ve-visa-dien-dau-tu-trai-phieu-chinh-phu/

https://vietworld.vn/visa-188a-visa-dau-tu-die%cc%a3n-sang-ta%cc%a3o-huong-den-di%cc%a3nh-cu-uc/

 https://www.facebook.com/vietworld.vn/

Hotline: 0906240123

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...